Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy

Podstawowe informacje o Grupie Azoty

Jesteśmy dominującym w Polsce przedsiębiorstwem chemicznym. Grupa Azoty to marka o najwyższych standardach.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[102-1] [102-3] [102-4] [IR-Profil firmy i opis otoczenia]

Jesteśmy dominującym w Polsce przedsiębiorstwem chemicznym.
Grupa Azoty to marka o najwyższych standardach. Im szersza staje się paleta naszych produktów i usług, tym bardziej troszczymy się o otaczający nas świat i o jakość ludzkiego życia. Dążąc do perfekcji w każdym obszarze naszej działalności, mamy na względzie zarówno budowanie wartości firmy, jak i satysfakcję wszystkich użytkowników naszych produktów. Stworzyliśmy nowoczesną, silną grupę kapitałową. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele.

[102-7]
15
Blisko 15 tys. pracowników
5
Segmentów
 • Nawozy-Agro,
 • Tworzywa,
 • Chemia,
 • Energetyka,
 • Pozostałe
5
Lokalizacje głównych zakładów produkcyjnych
 • Tarnów
 • Puławy
 • Police
 • Kędzierzyn-Koźle
 • Münster w Niemczech


9
Kluczowych surowców - pozyskiwanych i przetwarzanych w działalności produkcyjnej:
 • Amoniak
 • Benzen
 • Fenol
 • Fosforyty
 • Propylen
 • Siarka
 • Sól potasowa
 • Węgiel
 • Gaz ziemny
5
Obszarów na których, obecne są produkty
 • Unia Europejska
 • Ameryka Południowa
 • Azja
 • Afryka
 • Ameryka Północna

Lider w Polsce

Grupa Azoty jest największym krajowym producentem chemikaliów.

TOP 1 wśród:

 • producentów nawozów azotowych, azotowo-siarkowych, azotowo-fosforowych i wieloskładnikowych*
 • producentów poliamidów
 • producentów alkoholi OXO i plastyfikatorów
 • producentów bieli tytanowej i melaminy

nawozy wieloskładnikowe razem (AP, NPK, PK)

Wiodący producent w UE

Znajdujemy się w czołówce europejskich producentów chemicznych.

TOP 2 wśród:

 • producentów nawozów azotowych

TOP 3 wśród:

 • producentów melaminy
 • producentów nawozów wieloskładnikowych
Zobacz co produkujemy
[102-2]

Zobacz co produkujemy

Udział w dochodach Grupy Azoty w 2018 roku:[102-2]

Podstawowe obszary naszej działalności to:

Nawozy-Agro

Największy udział w naszej sprzedaży mają nawozy mineralne – jesteśmy liderem na rynku polskim i drugim co do wielkości ich producentem w Unii Europejskiej. Oferujemy nawozy azotowe i wieloskładnikowe oraz amoniak i inne półprodukty wytwarzane na bazie azotu. Nawozy wytwarzamy w spółkach w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie, Policach,Gdańsku i Chorzowie oraz Münster w Niemczech.

(Więcej o naszych nawozach w strefie klienta na stronach: https://nawozy.eu/ oraz http://nawozy.grupaazoty.com/pl/main.html)

Tworzywa

Drugim co do wielkości segmentem sprzedaży są tworzywa. W ofercie mamy m.in. Tarnamid® i Alphalon® (nazwy handlowe poliamidu 6), Tarnoform® (nazwa handlowa poliacetalu – POM) oraz inne tworzywa modyfikowane. Tworzywa Grupy Azoty są wytwarzane w spółkach w Tarnowie, Puławach oraz Guben (Niemcy). Jesteśmy liderem w produkcji poliamidu 6 w Polsce, a wśród wytwórców w Unii Europejskiej zajmujemy trzecią pozycję.

Chemia

Segment Chemia wytwarza m.in. produkty OXO (alkohole OXO, plastyfikatory), mocznik do celów technicznych, melaminę i siarkę, biel tytanową oraz inne.

Energetyka

Nasze główne zakłady mają własne instalacje wytwarzające energię elektryczną i cieplną, którą przesyłamy swoimi sieciami dystrybucyjnymi – najczęściej do poszczególnych spółek Grupy. Dostarczamy też energię elektryczną i wodę grzewczą odbiorcom lokalnym.

Dopełnieniem funkcjonowania naszej Grupy jest obszar usługowy. Są to głównie usługi serwisowe (automatyka, projektowanie, remonty itp.), logistyczne (przewozy samochodowe, kolejowe, porty) oraz produkcja katalizatorów.

Zobacz, gdzie produkujemy

Grupa Azoty - core business

Zobacz, gdzie sprzedajemy nasze produkty
[102-6]

[102-6]Tworzymy nowoczesne produkty najwyższej jakości, które sprzedajemy głównie w Polsce. Eksport kierujemy przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, w szczególności do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Francji i Belgii, a także do Azji i Ameryki Południowej.

Kierunki sprzedaży Grupy Azoty w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży)

Kierunki sprzedaży Jednostki Dominującej w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży)

[102-5]

Na dzień 31 grudnia 2018 r. naszą Grupę – obok jednostki dominującej Grupa Azoty S.A. – tworzyły sześćdziesiąt dwie spółki zależne. Trzy spółki – Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Puławy i Grupa Azoty Police – są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mimo globalnego wpływu pozostajemy organizacją polską – ogromna większość naszej produkcji zlokalizowana jest w kraju, a siedziba jednostki dominującej znajduje się w Tarnowie. W ciągu ostatnich pięciu lat skonsolidowaliśmy największe zakłady chemiczne w Polsce – pod jedną marką Grupy Azoty zgromadziliśmy komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach. Stworzyliśmy największy w Polsce – i jeden z największych w Europie – koncern chemiczny. Aktywnie współtworzymy branże, w których działamy – nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w kilkudziesięciu stowarzyszeniach i organizacjach, do których należymy.

Zobacz, do jakich należymy organizacji
[102-13]

[102-13]

W roku 2018 grupa kapitałowa Grupa Azoty należała do następujących organizacji i stowarzyszeń:

Członkostwo w organizacjach w 2018 roku

 Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Strona www
Fertilizers Europe (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów)
Strona www
IFA – International Fertilizer Industry Association
Strona www
Europejskie Stowarzyszenie Nawozów Fosforowych Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Strona www
 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Strona www

EPCA The European Petrochemical Association (Europejskie Stowarzyszenie Petrochemiczne)
Strona www
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Strona www
 Instytut Audytorów Wewnętrznych IIa Polska
Strona www
Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontrolerów (lnternationaler) Transparency Register
Strona www
 System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych SPOT
Strona www
 Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Strona www
 Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski Strona www


Grupa Azoty S.A.

 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Towarowa Giełda Energii S.A
Strona www
Towarzystwo Obrotu Energią Polsko-Brazylijska Izba Gospodarcza
Strona www
 R&D Club (TechBrainers Sp. z o.o.)  Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnowski
Strona www

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
Strona www
Polskie Forum ISO 9000
Strona www
 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Strona www
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Strona www
 Polskie Stowarzyszenie Jakości

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Kraków
Strona www
 Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
Strona www
 Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej  Polska Izba Rzeczników Patentowych
Strona www
Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk
Strona www
Centrum Zaawansowanych Technologii przy Instytucie Chemii Przemysłowej
Strona www
Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych
Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii

Polska Platforma Technologiczna - Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Naczelna Organizacja Techniczna
Strona www
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
Strona www
Konsorcjum Info - Tech - Med.


Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Polskie Forum ISO 9000
Strona www
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Strona www
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Lubin
Strona www

ISSA – Organizacja ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych
Strona www
Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
Strona www
 Towarowa Giełda Energii S.A
Strona www

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
Strona www
Stowarzyszenie EASEE-gas
Strona www
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Strona www
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.


Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny
Strona www

Polskie Forum ISO 9000
Strona www

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Strona www

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Strona www


Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Opolska Izba Gospodarcza
Strona www

Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster
Strona www

Krajowa Sieć Informatyczna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy
Strona www
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
Strona www
European Plasticizers
Strona www


WARTO WIEDZIEĆ

Grupa Azoty znalazła się w czołówce rankingu „Value Creation in Chemicals 2016” wśród największych spółek chemicznych na świecie. Ranking powstał na podstawie wyników analizy 190 największych spółek chemicznych pod kątem całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy. Na ocenę składały się m.in. wartość akcji oraz wartość wypłaconych dywidend. Te zaś są pochodną różnych czynników, m.in. zmiany przychodów, marży, zmiany liczby wyemitowanych akcji czy poziomu zadłużenia.

[IR-Ład korporacyjny]

Struktura grupy kapitałowej Grupa Azoty

Nasza Grupa buduje swoją wartość, działając jako jedna firma. Temu strategicznemu celowi służy nasz model zarządzania. Nasza Grupa buduje swoją wartość, działając jako jedna firma. Temu strategicznemu celowi służy nasz model zarządzania. Zakłada on centralizację obszarów zapewniających najwyższe efekty synergiczne oraz zarządzanie głównymi procesami gospodarczymi na poziomie całej Grupy. Jednocześnie zachowane zostały podmiotowość i samodzielność prawna spółek zależnych.

Jednostka Dominująca i podmioty zależne na dzień 31 grudnia 2018 roku

Najważniejsze informacje o spółkach:

Grupa Azoty S.A. – jednostka dominująca w grupie kapitałowej Grupa Azoty
 • Produkcja, usługi i handel w zakresie tworzyw inżynieryjnych, półproduktów do ich wytwarzania oraz nawozów azotowych
Siedziba: Tarnów

Grupa Azoty Puławy
 • Produkcja nawozów azotowych
 • Produkcja melaminy
 • Produkcja kaprolaktamu
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy to wiodąca grupa kapitałowa w składzie Grupy Azoty. Puławska spółka to największy dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa i drugi w Unii Europejskiej gracz na rynku nawozów - mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzanomocznikowego RSM.

Zakłady w Puławach są też jedynym w Polsce i trzecim w Europie producentem melaminy powszechnie wykorzystywanej przez producentów mebli i budowlańców. Dodatkowo Puławy to jedyny w Polsce producent nadtlenku wodoru i znaczący producent kaprolaktamu.

Siedziba: Puławy

Grupa Azoty Kędzierzyn
 • Produkcja nawozów azotowych
 • Produkcja OXO (alkohole OXO i plastyfikatory)
Siedziba: Kędzierzyn-Koźle

Grupa Azoty Police 
 • Produkcja nawozów azotowych
 • Produkcja nawozów wieloskładnikowych
 • Produkcja bieli tytanowej
Siedziba: Police

Grupa Azoty ATT Polymers
 • Produkcja poliamidu 6 (PA6)
Siedziba: Guben (Niemcy)

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne
 • Usługi projektowe związane z pełną obsługą projektową procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym
Siedziba: Tarnów

Grupa Azoty Koltar
 • Usługi z branży kolejowej
 • Naprawy podwozi kolejowych oraz zbiorników cystern dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
Siedziba: Tarnów

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol
 • Wydobycie i przetwórstwo siarki
 • Produkcja siarki płynnej, granulowanej, nierozpuszczalnej, mielonej, pastylkowanej, płatkowanej
Siedziba: Grzybów

Grupa Azoty Compounding 
 • Model biznesowy obejmuje portfel wyspecjalizowanych tworzyw inżynieryjnych powstałych w wyniku uszlachetniania tworzyw sztucznych przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych
Siedziba: Tarnów

Goat TopCo GmbH 
Spółka holdingowa dla 22 innych spółek, w tym głównej spółki operacyjnej COMPO EXPERT GmbH, jednego z największych na świecie producentów nawozów specjalistycznych.

Siedziba: Münster (Niemcy)

PDH Polska S.A.
Celem działalności spółki jest budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH oraz polipropylenu wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacjami pomocniczymi i połączeniami między obiektowymi, w tym rozbudową Portu Morskiego w Policach o terminal chemikaliów mający zapewnić niezbędną infrastrukturę logistyczną dla przyjmowania i magazynowania surowca.

Siedziba: Police

Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych i badawczych w dziedzinie nauk technicznych. Spółka nie prowadziła w 2018 roku działalności operacyjnej i nie zatrudniała pracowników.

Siedziba: Tarnów

Zobacz strukturę grupy oraz akcjonariat spółek giełdowych
[102-18] [102-10] [102-5]

[102-18]

Struktura Grupy Azoty na dzień 31.12.2018


[102-10]

Kluczowe zmiany dotyczące rozmiaru, struktury oraz formy własności

Połączenie spółek Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o., CTL CHEMKOL Sp. z o.o. i CTL KOLZAP Sp. z o.o.

Grupa Azoty podpisała porozumienie z CTL Logistics ws. m.in. przejęcia spółek celowych, a tym samym konsolidacji działalności bocznic w Kędzierzynie i Puławach. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 roku wszystkie spółki zarządzające bocznicami w Grupie Azoty znajdują się w strukturach Grupy. Konsolidatorem usług bocznicowych jest Grupa Azoty KOLTAR, natomiast CTL Logistics pozostaje strategicznym partnerem Grupy Azoty w obszarze przewozów.

W związku z tymi zmianami, Spółka Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. rozszerzyła swoją działalność o zakład w Policach, w którym świadczy usługi spedycyjno-manewrowe i remontowe oraz podwyższyła kapitał zakładowy. 

Połączenie spółek Grupa Azoty PUŁAWY i Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

W sierpniu 2018 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia procesu połączenia spółki Grupa Azoty PUŁAWY oraz jej spółki zależnej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. 6 listopada na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Azoty PUŁAWY i Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. zostały podjęte uchwały w sprawie połączenia oraz zgody na Plan Połączenia tych Spółek. Grupa Azoty PUŁAWY posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Elektrowni Puławy Sp. z o.o.

Połączenie Agrochemów

W dniu 28 lutego 2018 roku na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników AGROCHEM Sp. z o.o. i „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. zostały podjęte uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach oraz AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście. 

Zawarcie umowy nabycia udziałów spółki Goat TopCo GmbH

6 września Grupa Azoty S.A. zawarła z należącą do Grupy XIO spółką Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, warunkową umowę sprzedaży dotyczącą nabycia 25 000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH (dalej: Goat TopCo) z siedzibą w Münster, Niemcy, za cenę nie wyższą niż 235 mln EUR.

12 października Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na nabycie przez Grupę Azoty udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH na podstawie warunkowej umowy sprzedaży, pod warunkiem uzyskania zgód organów antymonopolowych, na warunkach finansowych określonych w umowie warunkowej za cenę nie wyższą niż 235 mln EUR. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia weszła w życie z dniem podjęcia.

Transakcja wpisuje się w strategię Jednostki Dominującej zakładającą wzmacnianie pozycji Grupy Azoty wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa oraz ma na celu uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty nawozowej. Transakcja otworzyła przed Grupą Azoty nowe możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej, przy równoległym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii i know-how oraz rozwiniętej sieci dystrybucji. Oferta produktowa Grupy COMPO EXPERT uzupełniła portfolio produktów Grupy Azoty o nawozy specjalistyczne: NPK (oparte na SOP i stabilizowane), SRF i CFR, nawozy do fertygacji i dolistne oraz nawozy płynne i biostymulatory. Finalna cena sprzedaży COMPO EXPERT wyniosła 226.637 tys. EUR.

Rozszerzone portfolio nawozowe w wyniku nabycia udziałów spółki Goat TopCo GmbH

Nawozowa piramida wartości

Pozostałe zmiany dotyczyły m.in. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ZA Chorzów S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Grupa Azoty „Siarkopol” S.A., podwyższenia kapitału zakładowego „PDH Polska” S.A., a także zakończenia działalności gospodarczej spółki zależnej - „INFRAPARK Police” S.A. w likwidacji. 


[102-5]


Akcjonariat Grupy Azoty

* Spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.
* Pośrednio: 19,82% 


Akcjonariat Grupy Azoty Police


Akcjonariat Grupy Puławy

 


Akcjonariat Grupy Azoty Kędzierzyn

Zobacz naszą strukturę nadzorczą
[102-18]

[102-18] 
Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu grupy kapitałowej Grupa Azoty. Prezes zarządu sprawuje całościowy nadzór nad grupą kapitałową. Główne obszary działalności to:

 • finanse,
 • strategia i rozwój,
 • inwestycje,
 •  integracja produkcji,
 • tworzywa i syntezy organiczne,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • dialog społeczny,
 • bezpieczeństwo techniczne i ochrona środowiska.

W skład zarządu i rady nadzorczej Grupy Azoty S.A. wchodziły w 2018 r. osoby posiadające wykształcenie wyższe w zakresie prawa, ekonomii, inżynierii i technologii chemicznej oraz m.in. inżynierii środowiska. Ponadto większość osób ukończyła studia podyplomowe, w tym w zakresie zarządzania korporacjami, chemii i technologii polimerów, kontroli zarządczej, menedżerskie studia podyplomowe typu MBA oraz specjalistyczne kursy i szkolenia związane m.in. z:

 • energetyką, 
 • transportem materiałów niebezpiecznych, 
 • zarządzaniem projektami, 
 • obowiązkami informacyjnymi spółek GPW. 
 • strategią zarządzania aktywami, 
 • zarządzaniem ryzykiem, 
 • ładem korporacyjnym.


Zarząd Grupy Azoty na dzień 31.12.2018 roku:


dr Wojciech Wardacki,
prezes zarządu
 • zarządzanie i polityka personalna
 • audyt i ryzyko
 • komunikacja
 • CSR
 • prezes zarządu Grupy Azoty POLICE

Witold Szczypiński,
wiceprezes zarządu, dyrektor generalny
 • dyrektor generalny Grupa Azoty S.A.
 • Segment Biznesowy Agro
 • Segment Biznesowy Tworzywa
 • Segment Biznesowy Syntez Organicznych
 • integracja produkcji

dr Grzegorz Kądzielawski,
wiceprezes zarządu
 • infrastruktura
 • badania i rozwój

Paweł Łapiński,
wiceprezes zarządu
 • finanse
 • planowanie i kontroling
 • strategia rozwojowa
 • inwestycje
 • relacje inwestorskie
 • fuzje i przejęcia

Mariusz Grab,
wiceprezes zarządu
 • strategia zakupowa
 • integracja surowcowo-produktowa
 • logistyka

Artur Kopeć,
członek zarządu
 • majątek produkcyjny
 • bezpieczeństwo techniczne i infrastruktura
 • ochrona środowiska
 • dialog społeczny

W dniu 17 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Jednostki Dominującej na nową, XI kadencję, wraz z powierzeniem pełnienia funkcji. Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2018 roku wygasł mandat Józefa Rojka, na Wiceprezesa Zarządu X kadencji.

Aktualny skład zarządu, biogramy oraz informacje o doświadczeniu zawodowym członków zarządu są dostępne na stronach korporacyjnych Grupy Azoty.

Rada Grupy

Zarządowi naszej Grupy doradza Rada Grupy. Ma ona charakter stały, a do jej podstawowych zadań należy doradzanie, opiniowanie i inicjowanie działań usprawniających zarządzanie oraz zmian w sektorach funkcjonalnych i biznesowych (w szczególności w strategicznym planie rozwoju i marketingowym). Zadaniem Rady Grupy jest także opiniowanie propozycji założeń planistycznych budżetów spółek Grupy Azoty oraz założeń planów wieloletnich. Rada Grupy to również platforma usprawniająca komunikację, współpracę i wymianę informacji w Grupie.

W skład Rady wchodzą prezesi i członkowie zarządów wszystkich spółek skonsolidowanych w ramach Grupy Azoty oraz dyrektor zarządzający jednostki dominującej.

Rada nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością Grupy Azoty S.A. sprawuje rada nadzorcza.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

 • Tomasz Karusewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Michał Gabryel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Zbigniew Paprocki – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Piotr Czajkowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Monika Fill – Członek Rady Nadzorczej
 • Robert Kapka – Członek Rady Nadzorczej
 • Bartłomiej Litwińczuk – Członek Rady Nadzorczej
 • Ireneusz Purgacz – Członek Rady Nadzorczej
 • Roman Romaniszyn – Członek Rady Nadzorczej.

Skład rady nadzorczej oraz biogramy i informacje o doświadczeniu zawodowym jej członków są dostępne na internetowych stronach korporacyjnych Grupy Azoty.

Funkcje doradcze dla rady nadzorczej pełnią komitety – Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Audytu. Do zadań tego ostatniego należy:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej
 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki. 
[102-9] [103-2]

Zobacz jak działa nasz łańcuch logistyki

W naszej Grupie zabezpieczeniem dostaw surowców i dystrybucją produktów w kraju i za granicą zajmuje się Departament Korporacyjny Zakupów we współpracy z Departamentem Korporacyjnym Logistyki, które razem nadzorują też procesy związane z gospodarką magazynową, konfekcjonowaniem produktów i koordynacją transportu. Do ich zadań należy ponadto określanie strategicznych celów w obszarze logistyki oraz zarządzanie ryzykiem w związanych z nią procesach.

Zarządzanie łańcuchem dostaw surowców i produktów do i ze spółek rozlokowanych w całej Polsce to dla nas ogromne wyzwanie logistyczne. Co roku transportujemy miliony ton nawozów, produktów chemicznych i surowców do ich wytworzenia. Zaawansowana logistyka pozwala optymalizować przewozy, co oznacza oszczędności finansowe i środowiskowe. Najbardziej opłacalny jest transport kolejowy, który realizujemy również z wykorzystaniem własnej spółki Grupa Azoty Koltar. Transport morski jest szczególnie zyskowny w Grupie Azoty Police ze względu na lokalizację zakładów w okolicach Szczecina.

Grupa Azoty jest pierwszą polską firmą chemiczną, która wdrożyła nowoczesny system TMS SOOT i za jego pomocą usprawniła procesy związane z transportem. Standardowe rozwiązania SOOT zostały rozszerzone o kolejne funkcjonalności: komunikowanie się z Przewoźnikami, zgłaszanie zdarzeń transportowych, awizację transportu z wykorzystaniem tzw. „linka awizacyjnego”, powiadamianie odbiorcy ładunku o rozpoczęciu transportu. W planach są kolejne rozwiązania i rozszerzenia.

DOBRA PRAKTYKA

W Grupie Azoty wierzymy, że najwyższej jakości produktom należy się najwyższej jakości dostawa. Przykładem może być szkolenie, które w 2018 roku zorganizowaliśmy dla 18 kierowców Grupy Azoty Police realizujących dostawy produktów z linii RednOx. RedNOx stosowany jest w silnikach Diesla i wykorzystywany w samochodach ciężarowych, pojazdach osobowych, ciężkim sprzęcie budowlanym i rolniczym oraz w statkach morskich. Nasi kierowcy zostali starannie przeszkoleni z zasad zachowywania czystości i sterylności produktów, chronienia ich przed zanieczyszczeniami benzyną, ropą, olejem, wodą, kurzem, brudem, metalami lub detergentami. Podczas szkolenia przekazane zostały również precyzyjne instrukcje związane z zasadami rozładunku, pobierania i przekazywania próbek klientowi, a nawet scenariusze, w jaki sposób kierowca powinien rozmawiać z klientem.

Logistyka morska

Eksport i import ogromnej masy produktów przez naszą Grupę sprawia, że w strukturze logistycznej ogromne znaczenia mają porty morskie. Posiadamy własne aktywa portowe w Gdyni, Gdańsku i Policach dostosowane do potrzeb magazynowych i przeładunkowych Grupy. W skali roku terminale morskie Grupy Azoty obsługują ponad trzy mln ton ładunków, dodatkowo realizujemy przeładunki ponad 500 tys. ton dla podmiotów spoza grupy kapitałowej. 

Wysyłki drogą morską produktów Grupy Azoty to przede wszystkim ładunki całostatkowe w masowcach i chemikaliowcach, ale również duże wolumeny w transporcie intermodalnym w kontenerach. Nasze ładunki obsługiwane są przez terminale kontenerowe Gdyni i Gdańska oraz przez większość działających na rynku armatorów. Transport drogą morską dotyczy zarówno nazwozów, jak też produktów chemicznych podlegających dalszemu przetworzeniu u odbiorcy.

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Police jest jedynym w Polsce przedsiębiorstwem branży chemicznej, do którego należy port położony w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. W skład Portu Morskiego w Policach wchodzą cztery terminale - morski, barkowy, Jasienica i Mijanka. Port obsługuje przeładunki towarów masowych z i do Grupy Azoty. O rozwoju Portu Morskiego w Policach rozmawialiśmy w 2018 roku podczas spotkania z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Policki port jest czwartym pod względem wielkości polskim portem morskim. Rocznie obsługuje około 300 jednostek i przeładowuje około 2 mln ton ładunków. Port odgrywa kluczową rolę w strukturze logistycznej całej Grupy Azoty – zależy nam, aby był on optymalnie skomunikowany z infrastrukturą drogową i kolejową. 

W związku z budową w Policach fabryki do produkcji polipropylenu planowana jest modernizacja portu. Trwają też prace związane z pogłębieniem toru wodnego Szczecin – Świnoujście. 

Posiadamy bazę magazynową w całej Polsce, a dodatkowo podpisaliśmy umowy z ponad 80 dystrybutorami, którzy mają swoje magazyny na terenie całego kraju. Przestrzegamy wszelkich standardów przechowywania naszych produktów z zachowaniem norm bezpieczeństwa, które są określone w kartach charakterystyki produktów.

Obszar zakupów został skonsolidowany na poziomie grupy, od tego czasu wszyscy kluczowi dostawcy są weryfikowani pod kątem kryteriów społecznych.

Aktywa kolejowe

W 2017 roku podjęliśmy decyzję o konsolidacji naszych aktywów kolejowych. Połączenia usług kolejowych w czterech głównych zakładach podjęła się Grupa Azoty Koltar, dotychczasowy operator bocznicy kolejowej w Tarnowie. Proces zakończył się w 2018 roku.

Koltar – oprócz dużego doświadczenia w organizacji transportu kolejowego – jest również właścicielem nowoczesnej hali napraw i przeglądów technicznych lokomotyw. Hala wyposażona jest w kanał serwisowy, podnośniki oraz 20-tonową suwnicę. To w niej swoje przeglądy i naprawy przechodzą lokomotywy posiadane przez naszą Grupę.

Centrum Logistyczne w Guben

W 2018 roku w niemieckim mieście Guben otworzyliśmy Centrum Logistyczne przeznaczone przede wszystkim do dystrybucji poliamidu wytwarzanego w ATT Polymers, spółce należącej do Grupy Azoty. Nowe Centrum to magazyn, zespół silosów wraz z niezbędną infrastrukturą. Pojemność magazynu wynosi 3500 ton, a łączna powierzchnia – 5500 m2. 

Wprowadzenie
Spis treści
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy