Wzmacnianie pozycji rynkowej

Rozwój dzięki inteligentnemu rolnictwu

Bez rolnictwa nasze nawozy nie miałyby racji bytu. Jednocześnie bez nich współczesne rolnictwo nie istniałoby w obecnym kształcie.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
B
[IR – Prezentacja wyników]

Bez rolnictwa nasze nawozy nie miałyby racji bytu. Jednocześnie bez nich współczesne rolnictwo nie istniałoby w obecnym kształcie. W Grupie Azoty zdajemy sobie sprawę z tej współzależności. W rolnikach i przedsiębiorstwach rolniczych nie widzimy klientów – widzimy partnerów we wspólnym wysiłku zadbania o jak najwyższe plony, zdrową żywność oraz czyste środowisko. Dostarczamy sztuczne nawozy, które wspierają efektywne i prawidłowe ekologicznie uprawy, aby gospodarka rolna była dochodowa i dostarczała przystępnej cenowo żywności. Szczególny nacisk w pracach badawczych i rozwojowych kładziemy na rozwój nowych specjalistycznych nawozów m.in. o zwiększonej efektywności wykorzystania składników pokarmowych, dzięki spowalnianiu ich niepożądanych przemian w warunkach glebowych.

Doceniamy innowacyjność produktów GK Azoty. Cytat z sesji dialogowej

Wierzymy w inteligentne rolnictwo XXI wieku i chcemy być częścią zachodzących zmian. Uważnie obserwujemy rynkowe potrzeby, nasi eksperci śledzą również zagraniczne trendy. Bierzemy pod uwagę wymogi nowych odmian roślin, zmiany zasobności gleb, wysokość i jakość płodów czy przeznaczenie upraw. W naszych laboratoriach i pracowniach badawczo-rozwojowych cały czas pracujemy nad coraz nowocześniejszymi rozwiązaniami, które pomagają rolnikom w osiąganiu wysokich plonów.

NOWE CENTRUM BADAWCZE

W październiku 2018 roku w Tarnowie w obecności premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz otworzyliśmy nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. Wyróżnia je nowoczesna Hala Półtechnik, której funkcjonowanie pozwala na testowanie – w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – technologii opracowanych wcześniej w skali laboratoryjnej. Technologie i procesy, które zostaną wdrożone pozwalają Grupie Azoty na dywersyfikację i skupienie działalności w większym stopniu na produktach wysokomarżowych.

Zobacz, jakie nawozy oferujemy
Nawozy azotowe z siarką

W grupie nawozów azotowych z siarką oferowane są produkty o dużym, trwałym i wyrównanym granulacie - Saletrosan®, Polifoska® 21 i Salmag z siarką® oraz znany od wielu lat produkowany w Tarnowie siarczan amonu AS 21 i wytwarzany Puławach Pulsar®. Budowa chemiczna granulek nawozów azotowych i azotowych z siarką zabezpiecza je przed zbyt szybkim wypłukiwaniem azotu, a tym samym jego stratami w glebie. Wyjątkowo wyrównana geometria granulek, wytrzymałość mechaniczna i twardość zabezpiecza je przed zbrylaniem, kruszeniem, ścieraniem w trakcie transportu czy magazynowania, a poddane granulacji mechanicznej można wyjątkowo równomiernie rozsiewać na znaczne odległości (nawet 42 m).

Nawozy azotowe

W grupie nawozów azotowych efektywny azot występuje w trzech formach: szybko działającej – azotanowej, oraz o wolniejszym działaniu – amonowej i amidowej. Do wyboru Grupa Azoty oferuje nawozy saletrzano-amonowe o uniwersalnym działaniu i szerokim, powszechnym zastosowaniu. Szybko działające ZAKsan® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa) i Pulan® oraz nieco wolniej działające, wzbogacone w inne deficytowe składniki pokarmowe Saletrzak 27 Standard i Salmag®.


Nawozy azotowo-fosforowe

W grupie nawozów azotowo-fosforowych oferowane są Polidap® i Polidap® Light, które mogą być stosowane pod wszystkie rośliny uprawne - zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polidap® i Polidap® Light zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. W tej grupie nawozów znajduje się również uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy Super FOS DAR 40™. Nawóz przeznaczony jest dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor, wapń i siarkę.

Nawozy wieloskładnikowe

Grupa nawozów wieloskładnikowych to marki POLIFOSKA® i POLIMAG® oraz Amofoska®. Nawozy z Polic wyróżnia jednorodny skład, wysoki poziom koncentracji czystych składników a wyjątkowo dobra przyswajalność decyduje o ich uniwersalności. Nawozy te działają bardzo efektywnie przy stosowaniu wiosną i jesienią oraz przedsiewnie i pogłównie. Nawozy marki Amofoska z Gdańska skuteczniej działają po ich wymieszaniu z glebą. By ułatwić zbilansowane nawożenia, Grupa Azoty oferuje nawozy o różnych formułach, gdzie na 1 kg fosforu przypada od 1 do 3 kg potasu.

Nawozy na boiska

Grupa Azoty Police oferuje klubom piłkarskim z Pomorza Zachodniego nawozy na boiska piłkarskie. Spółka zobowiązuje się do nieodpłatnego przebadania podłoża i doboru najbardziej efektywnych nawozów, wraz ze szczegółową instrukcją częstotliwości ich stosowania. Całoroczny koszt używania polickich nawozów jest, według wyliczeń producenta, o ok. 50% niższy od stosowania nawozów renomowanych firm zachodnich.

Już w 2017 roku spółka z Polic podpisała porozumienie z lokalnym oddziałem PZPN. Test skuteczności nawozów przeprowadzono na boiskach Pogoni oraz Chemika Police. Rezultaty zostały ocenione bardzo pozytywnie i z oferty mogą od 2018 roku korzystać wszystkie lokalne kluby.

(Więcej o naszych nawozach w strefie klienta na stronach: https://nawozy.eu/ oraz http://nawozy.grupaazoty.com/pl/main.html )


DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Puławy oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” wspólnie realizują projekt „Opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych i instalacji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazie”. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie nowatorskiej technologii wytwarzania nawozu płynnego z wykorzystaniem gazów wydmuchowych przy optymalnych warunkach operacyjnych. Wdrożenie technologii pozwoli na wytwarzanie innowacyjnych w skali krajowej nawozów płynnych na bazie roztworu tiosiarczanu potasu. Ponadto widocznym efektem wdrożenia będzie zmniejszenie emisji związków siarki i azotu do atmosfery.

Jak opracowujemy nowe nawozy



Potrzeby rynku

Informacji o tym, jakie nawozy są potrzebne, poszukujemy bezpośrednio u rolników, dystrybutorów, przedstawicieli terenowych oraz śledząc zagraniczne trendy rolnicze.


Produkcja próbnych partii nawozu

Wszystkie próbne partie są drobiazgowo kontrolowane w naszych laboratoriach pod kątem jakości granulatu.


Wprowadzenie do produkcji

Po pomyślnym zakończeniu wszystkich badań i testów nawóz jest wprowadzany do oferty Grupy Azoty.

Opracowanie koncepcji nowych formuł nawozowych

Nasi naukowcy opracowują optymalny skład nowego nawozu, biorąc pod uwagę zebrane informacje o oczekiwaniach rolników.


Testy na polach

Eksperymentalnie nawozimy pola nowym nawozem i badamy efekty. Testy agrotechniczne trwają minimum trzy lata.

DOBRA PRAKTYKA

Przykładem naszej filozofii nowoczesnych nawozów jest Polifoska Krzem. Nawóz zaopatruje rośliny w składniki pokarmowe, wpływa na mniejszą podatność roślin na choroby i szkodniki, a uprawy są bardziej odporne na suszę. Ponadto zawiera krzem, który korzystnie oddziałuje na rośliny oraz następczo – w postaci plonów – na organizm ludzki.

Zobacz, jak wspieramy rolników

Prowadzimy szkolenia

Regularnie wraz z naszymi partnerami handlowymi organizujemy darmowe szkolenia dla rolników. Nasi eksperci dzielą się wiedzą związaną z nawożeniem i uprawami. Wyjaśniamy wymagania konkretnych rodzajów gleb oraz roślin. Jesteśmy zawsze otwarci na pytania i cieszy nas wysoka frekwencja podczas spotkań.

Uzupełnieniem szkoleń jest stworzony przez nas internetowy Leksykon Nawożenia. To prawdziwa skarbnica wiedzy, w której znaleźć można w przystępnej formie praktyczne informacje nie tylko o charakterystyce nawozów, ale również o składnikach pokarmowych oraz glebie. Na stronie znajdują się też bieżące informacje o cenach produktów rolniczych oraz przygotowane przez specjalistów Grupy Azoty harmonogramy prac gospodarskich.

Prowadzimy badania

Od 2015 roku prowadzimy wyjątkowy program „Grunt to wiedza” (https://nawozy.eu/grunt-to-wiedza.html). Jego celem jest rozwój technologii nawożenia i produktów nawozowych dostosowanych do potrzeb polskiego rolnictwa. Każdy zakwalifikowany do programu rolnik może liczyć m.in. na bezpłatne przebadanie 15 próbek gleby (ilość wystarczająca na ok. 50 ha gruntów) pod kątem zasobności w składniki odżywcze. W ramach 6 edycji akcji dotarliśmy do blisko 3 tys. gospodarstw rolnych w całym kraju i zebraliśmy blisko 40 tys. próbek. Dzięki otrzymywanym od nas rekomendacjom, właściciele zgłoszonych gospodarstw mogą lub będą mogli poznać realne zapotrzebowanie na składniki odżywcze swoich gleb i zaplanować właściwą strategię nawożenia.

Biznesowi i operacyjni Uczestnicy projektu

Projekt „Grunt to wiedza” cieszy się dużą popularnością wśród rolników, ale doceniają go również niezależni eksperci sektora.



Wprowadzamy kosmiczne technologie

Choć nasze produkty działają w ziemi, sięgamy po prawdziwie kosmiczne technologie i z nadziejami rozwijamy w Polsce tzw. smart farming, który stanowi technologiczną odpowiedź na oczekiwanie zwiększenia produktywności całego rolnictwa. Wzmacniając naszą ofertę w zakresie rolnictwa precyzyjnego przedłużyliśmy umowę z polskim startupem SatAgro. SatAgro to aplikacja internetowa, która umożliwia automatyczne przetwarzanie danych satelitarnych do monitoringu indywidualnych pól uprawnych oraz tworzenie elektronicznych instrukcji dawkowania nawozów (głownie azotowych), kompatybilnych z precyzyjnymi rozsiewaczami i opryskiwaczami większości producentów. Przy właściwym wykorzystaniu informacji na temat fazy wzrostu upraw oraz sugerowanej dawce nawozu, możliwe jest zaoszczędzenie od kilku do kilkunastu procent nawozu na każdy hektar. Daje to wymierne efekty ekonomiczne i środowiskowe, a zainteresowanie z jakim spotkała się usługa świadczona przez SatAgro wśród klientów Grupy Azoty pokazuje jak wielki potencjał drzemie wśród polskich gospodarstw rolnych w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii do efektywnego nawożenia upraw.

Technologia zapewnia bezpośredni dostęp do obserwacji satelitarnych NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej (program Copernicus), a także prywatnych operatorów. W efekcie rolnicy mogą korzystać z narzędzi przetwarzających dane dotyczące poszczególnych pól uprawnych i pozwalających efektywnie zarządzać gospodarstwem. Aplikacja oferowana przez Grupę Azoty umożliwia zdalne monitorowanie rozwoju upraw, obserwowanie skutków pogody i zabiegów agronomicznych, a także analizowanie danych historycznych.

Przeprowadzony w 2017 roku program pilotażowy objął osiem wielohektarowych gospodarstw rolnych. Zebrane informacje pozwoliły na dostosowanie aplikacji do preferencji rolników – uproszczona została m.in. edycja map i zmieniony interfejs aplikacji. W 2018 roku oferta usługi precyzyjnego nawożenia upraw została rozszerzona o klientów indywidualnych i mniejsze gospodarstwa rolne. 

Cały czas się rozwijamy. W 2016 roku na terenie naszych puławskich zakładów rozpoczęliśmy budowę nowej Wytwórni Nawozów Granulowanych na Bazie Saletry Amonowej. Inwestycja warta 385 mln zł ma zakończyć się w 2020. Zakład, w którym zatrudnienie znajdzie 130 osób, umożliwi wytwarzanie, pakowanie i wysyłkę saletrzaku i saletry amonowej granulowanej. W skład inwestycji wejdzie również zaplecze magazynowe i centrum logistyczne. Według założeń zdolności produkcyjne wytwórni wyniosą 1400 ton na dobę saletrzaku lub 1200 ton na dobę saletry granulowanej mechanicznie.

Przyszłość
Spis treści
Wzmacnianie pozycji rynkowej